Kayıt Koşulları

YURTDIŞI YAZ OKULU KAYIT ve İPTAL SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar:

Bir yanda Yakut Sok. Balkır İş Hanı. Kat 3, No. 58, Bakırköy-İstanbul adresinde mukim yuresGroup Yurtdışı Eğitim Servisi ile diğer yanda __________________________________________________ adresinde mukim Yurtdışı Yaz Kampı’na katılacak öğrencinin (bundan böyle katılımcı olarak anılacaktır) velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi (Veli olarak anılacaktır) __________________________________ arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme imzalanmıştır.

2. Sözleşmenin Konusu:

İşbu sözleşme yuresGroup’un ___________________ kurs merkezinde ________________ tarihleri arasında düzenleyeceği yaz okulu programına ilişkin, katılımcının velisi ile yuresGroup’un karşılıklı yükümlülüklerini düzenler.

3. Program ücreti ve ödeme koşulları:

4. yuresGroup’un yükümlülükleri:

yuresGroup; teklif formunda belirttiği tüm programın; eksiksiz uygulanmasından, vize, uçak bileti ve havaalanı transferlerinin organizasyonundan sorumludur.

5. Veli’nin Yükümlülükleri:
a) Veli katılım ücretini 3. maddede belirtilen tarihlerde ödemekle yükümlüdür.
b) Veli, başvuru formunda belirtilen katılımcıya ait tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde oluşabilecek zararlardan yuresGroup sorumlu tutulamaz.
c) Veli, katılımcının kurs süresi boyunca diğer katılımcılara ve okula verdiği tüm zararları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
d) Veli, programa dahil hizmetler dışındaki harcamalardan dolayı yuresGroup’u sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. Vize başvurusu:

Pek çok ülkenin vize başvuru sistemi, parmak izi alımı ve bireysel başvuru esasına dayanmaktadır. Katılımcı, bireysel olarak ya da grup lideri ile birlikte vize başvuru merkezine (ilgili konsolosluk da olabilir) şahsen giderek, vize başvuru evraklarını teslim etmekle yükümlüdür. Gerekli evrakların eksiksiz hazırlanması veli’nin yükümlülüğü altındadır. yuresGroup; başvuru evraklarının hazırlanması ve randevu alınması konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür. Vize ücreti ve vize merkezine gidiş-dönüş masrafları katılımcıya aittir. Vize alınamaması durumunda yuresGroup’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Başvuru esnasında ödenen vize ücreti ve başvuru evrakları için yapılan masraflardan da yuresGroup sorumlu değildir. Vize başvuruları ile ilgili konsoloslukların yapacağı değişikliklerden yuresGroup sorumlu tutulamaz.

7. İptal koşulları:

Katılımcı; kurs başlangıç tarihinden itibaren 90 gün öncesine kadar yaptığı iptallerde, 3. maddede belirtilen yaz okulu ücretinin % 30’unu, 89-45 gün öncesine kadar yaptığı iptallerde % 70’ ini, 44 gün ve daha az süre kala yaptığı iptallerde TAMAMINI ödemekle yükümlüdür. Katılımcının tüm vize başvuru prosedürlerini yerine getirdiği halde vize alamaması, gidilecek ülkenin ulusal ya da uluslararası herhangi bir nedenle ülkemizden öğrenci kabul etmemesi durumunda, yuresGroup’a ödenen tüm ücret iade edilir. Bunun dışındaki veli ve katılımcıdan kaynaklanan her türlü iptal nedeni yukarıdaki kesintilere tabidir.

8. Özel Koşullar:

Dünyada oluşabilecek doğal afetler, savaş, terör, salgın hastalık, havayolu grevleri gibi nedenlerden dolayı programın gerektiği gibi uygulanamamasından yuresGroup sorumlu değildir. Bu durumda, gidilen ülkedeki okulun ve uçulan havayolunun iptal koşulları geçerlidir.

9. Disiplin Sorunu:

yuresGroup; Program süresince okul kurallarına aykırı hareket eden, arkadaşlarına zarar veren, devamsızlık yapan bireysel uyarılara rağmen bu tür olumsuz davranışlarda ısrarcı olan, ayrıca programa kendi isteğiyle devam etmek istemeyen katılımcının geri gönderilmesi hakkına sahiptir. Her iki durumda oluşacak ulaşım ve diğer masrafların karşılanmasından velisi sorumlu olup geri kalan günler için hiçbir ücret talebi de yapılamaz.

10. Yetkili Mahkeme:

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. İşbu sözleşme 11 maddeden ibarettir ve Veli, aşağıdaki imzasıyla tüm maddeleri kabul etmiş olur.

Veli ad-soyad:

İmza: